Թեստավորման ժամանակացույցԹեստավորման
անցկացման օրը
Թեստավորման
անցկացման
ժամը
Թեստավորման անցկացման վայրը Մասնակիցների
թվաքանակը
16.01.2017 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
16.01.2017 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
16.01.2017 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
17.01.2017 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
17.01.2017 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 19
17.01.2017 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
18.01.2017 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
18.01.2017 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
18.01.2017 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 13
 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ