Թեստավորման ժամանակացույցԹեստավորման
անցկացման օրը
Թեստավորման
անցկացման
ժամը
Թեստավորման անցկացման վայրը Մասնակիցների
թվաքանակը
18.04.2017 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
18.04.2017 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
18.04.2017 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 21
19.04.2017 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
19.04.2017 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
19.04.2017 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 11
20.04.2017 թ. 09:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
20.04.2017 թ. 12:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
20.04.2017 թ. 15:30 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Տերյան 89) 20
 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ