Աշխատակազմ

   

Աշխատակազմի ղեկավար


Սամվել Յազերյան
Հեռ.` 56-70-98
Էլ.փոստ` samvelyazeryan@csc.am

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ


Մարսել Արզումանյան
Հեռ.` 54-32-43
Էլ.փոստ` m.arzumanyan@csc.am

Խորհրդի նախագահի գրասենյակ


Նախագահի խորհրդական
Ալբերտ Հարությունյան
Հեռ.` 52-86-90

Նախագահի խորհրդական
Հեռ.` 52-86-90

Նախագահի մամլո քարտուղար
Գոռ Աբրահամյան
Հեռ.` 52-86-90
Էլ.փոստ`infocouncil@csc.am

Նախագահի օգնական
Արմինե Սիմոնյան
Հեռ.` 52-86-60
Էլ.փոստ` arminesimonyan@csc.am

Նախագահի տեղակալի օգնական
Մարիամ Թադևոսյան
Հեռ.` 52-87-20

Աշխատակազմի ղեկավարի օգնական
Մագդա Կարապետյան
Հեռ.` 56-70-98

Աշխատակազմի ստորաբաժանումներ


Իրավաբանական վարչություն
Պետ`
Հեռ.` 58-12-04
Էլ.փոստ` legal@csc.am

Անվանացանկի և գրանցամատյանի վարման վարչություն
Պետ` Գայանե Սաֆարյան
Հեռ.` 52-24-61
Էլ.փոստ` anvanacank@csc.am
Մրցութային և ատեստավորման վարչություն
Պետ` Արմեն Ահարոնյան
Հեռ.` 56-64-62
Էլ.փոստ` mrcuyt@csc.am

Վերահսկողության և վերլուծության վարչություն
Պետ` Կառլեն Ղանդիլյան
Հեռ.` 54-48-43
Էլ.փոստ` k.ghandilyan@csc.am

Գիտակրթական վարչություն
Պետ` Գեղամ Սարգսյան
Հեռ.` 54-48-42
Էլ.փոստ`g.sargsyan@csc.am

Արտաքին կապերի բաժին
Պետ` Աննա Գրիգորյան
Հեռ.` 54-11-37
Էլ.փոստ` externalrelations@csc.am
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Պետ` Կարինե Գևորգյան
Հեռ.` 52-53-70
Էլ.փոստ`kadrer@csc.am

Ընդհանուր բաժին
Պետ` Սիլվա Պողոսյան
հեռ.` 54-48-13
Էլ.փոստ` yndhanurbajin@csc.am

Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին
Պետ-գլխավոր հաշվապահ` Գոհար Մանուկյան
Հեռ.` 56-51-28
Էլ.փոստ`finbajin@csc.am

Տնտեսական բաժին
Պետի ժ.պ. Արմեն Ավետիսյան`
հեռ.` 58-53-08
Էլ.փոստ`gnumner@csc.am

Ներքին աուդիտի բաժին
Պետ`
հեռ.`
Էլ.փոստ` audit@csc.am

 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ