31/01/2012

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից շնորհակալագրերի արժանացած քաղաքացիական ծառայողները

Իրենց անբասիր աշխատանքի համար, քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման 10-ամյակի կապակցությամբ, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից շնորհակալագրերի արժանացած քաղաքացիական ծառայողներն են`

1.ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմի միջուկային տեղեկատվության և միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-տեսուչ Աննա Մելքումյան

2.ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Ֆելիքս Ափինյան

3.ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ծաղկանուշ Գրիգորյան

4.ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Նարինե Սարգսյան
5. ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ Աննա Սարգսյան
6.ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ Գրիշա Խաչատրյան
7.ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Գայանե Հարությունյան
8.ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի վարիչ Սուսաննա Ցոգոլակյան
9.ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությաւն աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Նունե Կիրակոսյան
10.ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության խորհրդատու Ծովինար Համբարձումյան

11ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կադրերի վարչության գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Եղիկյան

12ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Էլզա Հովհաննիսյան
13. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի մեթոդաբանության և ծրագրերի մշակման վարչության պետի տեղակալ Սերգեյ Ասատուրյան

14.ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ Լուսինե Մարտիրոսյան

15.ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Անահիտ Խեչոյան

16.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի լիցենզավորված գործունեության մոնիթորինգի և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Աբգար Բուդաղյան

 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ