Թեստավորումը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակԹեստավորման
անցկացման օրը
Թեստավորման
անցկացման
ժամը
Մասնակիցների
թվաքանակը
Փաստացի մասնակցել են Հաղթահարել են
16.01.2017 թ. 09:30 20 16 7
16.01.2017 թ. 12:30 20 19 5
16.01.2017 թ. 15:30 20 18 5
17.01.2017 թ. 09:30 20 19 3
17.01.2017 թ. 12:30 19 15 3
17.01.2017 թ. 15:30 20 20 6
18.01.2017 թ. 09:30 20 20 4
18.01.2017 թ. 12:30 20 15 2
18.01.2017 թ. 15:30 13 10 0
 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ