Թեստավորումը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակԹեստավորման
անցկացման օրը
Թեստավորման
անցկացման
ժամը
Մասնակիցների
թվաքանակը
Փաստացի մասնակցել են Հաղթահարել են
18.04.2017 թ. 09:30 20    
18.04.2017 թ. 12:30 20    
18.04.2017 թ. 15:30 21    
19.04.2017 թ. 09:30 20    
19.04.2017 թ. 12:30 20    
19.04.2017 թ. 15:30 11    
20.04.2017 թ. 09:30 20    
20.04.2017 թ. 12:30 20    
20.04.2017 թ. 15:30 20    
 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ