Հանրային քննարկման է ներկայացվում` 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ