Պաշտոնի անձնագրի դիտում

 

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրի որոնում պաշտոնի ծածկագրով

Պաշտոնի ծածկագիր

 

 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ