Խորհուրդ

   

Խորհրդի նախագահ


Մանվել Բադալյան
Հեռ.` 52-86-60
manvelbadalyan@csc.am

Խորհրդի նախագահի տեղակալ


Սամվել Վասիլյան
Հեռ.` 52-87-20
samvelvasilyan@csc.am

Խորհրդի անդամներ


Վահան Մամիկոնյան
Հեռ.` 52-64-80

 vahan.mamikonyan@csc.am
Արամազդ Թարվերդյան
Հեռ.` 52-70-73
aramazd.tarverdyan@csc.am
Գագիկ Գևորգյան
Հեռ.` 56-55-12
gagik.gevorgyan@csc.am
Վահրամ Տեր-Բալյան
Հեռ.` 52-87-40
vahram.ter-balyan@csc.am
Արմինե Խառատյան
Հեռ.` 52-83-20
armine.kharatyan@csc.am

 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ