Հետադարձ կապ

   

Մեր հասցեն


ք. Երևան, Տերյան 89
e-mail: council@csc.am

Խորհրդի նախագահ


Մանվել Բադալյան
Հեռ.` 52-86-60
e-mail: manvelbadalyan@csc.am

Խորհրդի նախագահի տեղակալ


Սամվել Վասիլյան
Հեռ.` 52-87-20
e-mail: samvelvasilyan@csc.am

Աշխատակազմի ղեկավար


Սամվել Յազերյան
Հեռ.` 56-70-98
e-mail: samvelyazeryan@csc.am

Մամլո քարտուղար


Գոռ Աբրահամյան
Հեռ.` 52-86-90
e-mail: infocouncil@csc.am

Ցանցային ադմինիստրատոր


Արմիկ Հայրապետյան
Հեռ.` 52-53-24
e-mail: admin@csc.am

 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ