Քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ և կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում գրանցված, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնի հավաստագիր ունեցող անձանց ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնների վերաբերյալ

 

 

 

 

 

 

Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձինք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Խորհրդի աշխատակազմ (ք.Երևան, Տերյան 89, հեռ. 52-24-61) :

:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ