(օր/ամիս/տարի)(օր/ամիս/տարի)-ից 1234ամսաթիվՆախազգուշացված եմ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու և սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:1. անձնական տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունը,2. թեստավորմանը մասնակցելու համար սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը),3. մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի:Կից ներկայացնում եմ պահանջվող հետևյալ փաստաթղթերը`Ծանոթանալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարությանը` խնդրում եմ ինձ թույլատրել մասնակցելու քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող թեստավորմանը:Դ Ի Մ ՈՒ Մվճարման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)Վճարված փաստաթղթի համարըծննդավայրըծննդյան օրը (օր/ամիս/տարի) երբ է տրվելում կողմիցվավերական է մինչևանձնագրի սերիան և համարըԷլեկտրոնային փոստի հասցենՀաշվառման հասցենաշխբջջբնհեռ.ԱնունըԱզգանունըՀայրանունըՀայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ մանդատային հանձնաժողովին