Իրավական ակտերում կատարված լրացումներ և փոփոխություններ

 

««Քաղաքացիական  ծառայության  մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-104-Ն օրենքի որոշ դրույթներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի ներքոհիշյալ որոշումներն ուժի մեջ են մտնելու` 2015 թվականի հունվարի 1-ից

.««Քաղաքացիական  ծառայության  մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-104-Ն օրենքի ուժի մեջ մտնող դրույթները նշված են շեղատառերով:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունվարի 29-ի N 3 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N 1065-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 8-ի N 9 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին>>  N 1066-Նորոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվա­կանի հունիսի 1-ի N 14-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 1067-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվա­կա­նի հունիսի 13-ի N 17-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1068-Նորոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 18-ի N 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> N 1069-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հա­յաս­տանի Հանրապե­տու­թյան քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007 թվականի մարտի 1-ի N 204-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին>> N 1070-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2003 թվա­կա­նի հունիսի 17-ի N 213-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> N 1071-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի N 436-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1072-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական ծառայության խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի <<Հա­յաս­տանի Հանրապե­տու­թյան քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 818-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1073-Ն որոշում

««Քաղաքացիական  ծառայության  մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-104-Ն օրենք

 
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ